top of page
254809229_653699128996193_131071129901949710_n.jpg

Jag är en av de två grundarna av det som numera är AG Advokat (tidigare Andersson Gustavsson Advokatbyrå). Idag är jag verksam i Rolf Andersson Advokatfirma AB, en från AG Advokat fristående verksamhet men i kontorsgemenskap med AG.

Efter tingsrätt och hovrätt samt ett antal år som branschjurist på dåvarande SBEF, Svenska Byggnadsentreprenörföreningen har jag sedan 1983 arbetat på advokatbyrå med speciell inriktning på entreprenad-, konsult- och försäkringsrätten samt närliggande rättsområden. Jag har vidare hållit ett 1000-tal föreläsningar inom dessa ämnesområden för bland annat advokater och jurister, för beställare, entreprenörer och för försäkringsbolag samt för olika kursinstitut. Jag har också mångårig erfarenhet som ledamot i skiljenämnder och som ledamot och ordförande i överbesiktningsnämnder. Slutligen har jag medverkat vid många tillfällen genom åren med second opinion för advokater och jurister både inom och utom AG samt med förlikningar/medlingar och som så kallad ”klok gubbe”.

bottom of page